İRİS Hotel ve SPA Çanakkale

KULLANIM KOŞULLARI

Irisotel.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Irisotel.com web sitesini ziyaret edenler ve kullanıcıları bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır. Irisotel.com web sitesi Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'ne aittir. İçerik, resim ve video dahil her türlü materyal, sadece Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'ne aittir. Bu materyallerin Ergen Tur Turizm A.Ş.'nin yetkili temsilcisinin onayı olmadan başka web sitelerinde ve medyada kullanılmasına izin verilmez.

 

Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş. ve Kullanıcı arasındaki bu koşullar sözleşmeye bağlıdır. Bu nedenle, sizden aşağıdaki genel hüküm ve koşulları dikkatlice okumanızı rica ediyoruz.

1. GENEL

Aşağıdaki kullanım şartlarının tüm hüküm ve koşullarına ve irisotel.com'a erişerek ve Kullanım Koşullarında atıfta bulunan hüküm ve şartlara yasal olarak bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Ergen Tur Turizm A.Ş., sözleşme şartları da dahil olmak üzere web sitesinde ve web sitesi uzantılarında bulunan her türlü hüküm ve / veya bilgiyi önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

2. TELİF HAKKI & MÜLKİYET

Irisotel.com web sitesinde tüm yayın hakları korunmaktadır. Herhangi bir görüntü, grafik, ses efekti, program, yazılım, metin, video animasyonları ve / veya ekranda izleme dışında web sitesinde yer alan diğer ifadelerin saklanması, kopyalanması, değiştirilmesi ve / veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İnternette bahsedilen ve gerektiğinde üçüncü taraflarca kullanılan marka ve ürün markaları, sınırsız olarak, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemelere tabidir. IRIS Hotel & SPA markası, logosu ve IRIS Hotel & SPA tarafından sunulan hizmetlerle ilgili tüm haklar Ergen Tur Turizm A.Ş.'ye aittir. Bu web sitesinde yer alan bu ürünlerle ilgili resim, grafik, video ve metin vb. Çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'nin izni olmadan elektronik veya basılı yayınlar. Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş., yan kuruluşları, iştirakleri ve / veya ortakları tarafından sağlanan içeriğe ilişkin telif hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları, çalıştırma ve yayınlama yazılımı web sitesi, web sitesinde derlenen veriler ve web sitesinin düzenlenmesi, düzenlenmesi ve konfigürasyonu ayrı ayrı ve tamamen Ergen Tur Turizm A.Ş.'ye aittir. Bu belgede açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. Marka adının kullanımı ve tescili yalnızca Ergen Tur Turizm A.Ş.'ye aittir. IRIS Hotel & SPA marka adının bir kısmı veya Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'nin tescilli ticari markası kullanılabilir veya tescilli olabilir.

3. TİCARİ MARKALAR

Bu web sitesinde IRIS Hotel & SPA ticari markaları, logoları ve hizmetleri IRIS Hotel & SPA mülkiyetinde bulunmaktadır. IRIS Hotel & SPA logoları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ürün ve hizmet adları da dahil olmak üzere Ergen Tur Tourism, Inc.'in ticari markalarıdır ve Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'ne aittir. Bu içeriğin kopyalanması veya kullanılması yasaktır. IRIS Hotel & SPA'nın açık ve yazılı izni olmadan web sitesi veya ticari markalar. Ergen Tur Turizm A.Ş., davalar ve şikayetler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu konudaki her türlü yasal ve adil hukuk yolunu takip etme hakkını saklı tutar.

4. TİPOGRAFİK HATALAR

Web Sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlerle ilgili bir hata olması durumunda, Ergen Tur Turizm Tic. A.Ş., ayrılmış veya taahhüt edilmiş olan hizmet sunumunu reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutar. IRIS Hotel & SPA, sipariş veya hizmet ödemesi alınmış olsun ya da olmasın, herhangi bir koşulda her türlü rezervasyonu / siparişi kısmen reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir.

5. ŞARTLAR VE FESİH

Bu hüküm ve koşullar web sitesine erişim ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşullardan herhangi biri, IRIS Hotel & SPA tarafından herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedilebilir veya iptal edilebilir.

6. GİZLİLİK

Bu web sitesi kişisel verilerinizi toplayıp saklayabilir ve Ergen Tur Turizm Tic.A.Ş.'de bulunan diğer web sitelerinde paylaşılabilir. Bu tür veriler İdari Ajanslar, Mahkemeler, Kolluk Kuvvetleri ve benzeri yasal ve idari makamlar ve ajanslar tarafından istenirse, ilgili makamlarla paylaşılmalıdır.

7. GÜVENLİK

İnternette bilgi alışverişi ile ilgili olası ve / veya olası güvenlik sorunları nedeniyle IRIS Hotel & SPA, kişisel verilerin ve / veya diğer bilgilerin güvenliğini garanti edemez veya kullanıcıların web sitesi kullanımı ve iletişimi nedeniyle kişisel verilerin hırsızlığa karşı korunmasını garanti edemez.

8. SINIRLI SORUMLULUK

IRIS Hotel & SPA, web sitesine veya içerdiği bilgi, diğer veri ve programlara girilip kullanılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. IRIS Hotel & SPA, sonuç olarak işlemin askıya alınması, başarısız olması, ihmal edilmesi, kesintiye uğraması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. herhangi bir sözleşme ihlali, adaletsizlik veya diğer gerekçelerle. IRIS Hotel & SPA'nın mahkeme ve avukatlık ücretleri ve diğer masraflar dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülükten muaf olacağı,

ve bu web sitesine veya bağlantılarının yerleştirildiği diğer web sitelerine girilmesinin veya IRIS Hotel & SPA'nın web sitesini ve kullanım / ziyaretinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek iddia edilen her türlü örnek hasar ve hak. IRIS Hotel & SPA, (a) Kullanıcının web sitesini veya web sitesinin hizmetlerini ve işlevlerini kullanmamasından kaynaklanan kayıp karlar veya kaybedilen gelirler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir özel, cezai, dolaylı, arızi veya sonuçsal zarardan sorumlu değildir, (b) Kullanıcının web sitesine erişememesi, (c) Web sitesi tarafından Kullanıcıya teslim edilen hizmet, içerik veya malzeme veya işlevler, (d) hizmet ve bilgi sağlanamaması ve hiçbir koşulda yükümlü olmaması Kullanım, veri ve kar kaybından kaynaklanan herhangi bir yükümlülük ve teori (ihmal dahil) için, Kullanıcı'nın bu tür hasarların olasılığı hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediği. Irisotel.com web sitesini veya içeriğini güncellemek zorunda değildir.

9. FERAGAT

Irisotel.com, web sitesinin içeriğinin veya web sitesine bağlı herhangi bir hizmet, içerik veya materyalin doğruluğunu, güvenilirliğini veya uygulanabilirliğini taahhüt etmeyecek, garanti etmeyecek veya garanti etmeyecektir. Web sitesini kullanmanın tüm riskleri Kullanıcı'ya aittir. Irisotel.com, web sitesinin veya hizmetlerinin, içeriğinin, malzemelerinin veya işlevlerinin sürekli ve kullanılabilir olacağını garanti etmez; hizmetinin kesintiye uğramayacağını; web sitesinin hatasız olması ve / veya herhangi bir hatanın çözüleceğini; ve web sitesini veya web sitesini oluşturan hizmetler, içerikler, malzemeler veya sunucular virüs veya diğer kötü amaçlı içerikleri içermez veya bunların doğru veya eksiksiz olduğunu gösterir. Kullanıcı, gerekli servis, onarım veya düzeltmelerle ilgili tüm masrafları önceden kabul eder.

IRIS Hotel & SPA, irisotel.com web sitesinden veya web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla satın alınan ürün veya hizmetlerden duyulan memnuniyeti garanti etmez. IRIS Hotel & SPA tarafından üçüncü taraflara verilebilecek herhangi bir bilginin (ödeme araçları ve diğer kişisel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) güvenliği konusunda hiçbir garanti veya garanti verilmez. Kullanıcı bu sözleşmeyle üçüncü şahısların içeriğiyle ilgili herhangi bir iddiadan feragat eder. IRIS Hotel & SPA her zaman Kullanıcıya hizmet sunmayı reddetme, hesapları sonlandırma, içeriği kaldırma veya düzenleme ve / veya siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. IRIS Hotel & SPA, Irisotel.com web sitesinde yer alan iletişim veya bilgilerin gizliliğini veya mülkiyetini garanti etmez. Kullanıcı, herhangi bir dava ya da yargılamanın (karşı dava dahil) ya da kullanımdan kaynaklanan tüm konularda taraf olma hakkından geri dönülmez bir şekilde feragat eder.

10. E-TİCARET

Irisotel.com web sitesinde farklı türde mal veya hizmet satın alma fırsatları sunabilir. Kullanıcının web sitesinde ürün veya hizmet siparişi verirken, rezervasyon yaparken veya satın alırken gerekli kişisel bilgileri (ad, soyadı, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi ve posta adresi) doğru, eksiksiz ve doğru bir şekilde vermesi gerekir. Irisotel.com web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmetler listesindeki yanlış fiyatlar nedeniyle yanlış fiyatlandırma veya yanlış bilgilendirme durumunda, IRIS Hotel & SPA herhangi bir zamanda yapılan hizmeti iptal etme, reddetme veya reddetme hakkını saklı tutar. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetlerin rezervasyonlarla mevcut olması veya sınırlı olması durumunda, yukarıda belirtilen mal veya hizmetlerle ilgili fiyatlar, herhangi bir gerekçe olmaksızın IRIS Hotel & SPA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, geri çekilebilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda herhangi bir hak talep edemez.

11. TARTIŞMALI KARAR

Burada yer alan Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları veya web sitesinin kullanımından doğan veya buna bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarının geçerliliği veya varlığı da dahil olmak üzere herhangi bir anlaşmazlık Antalya mahkemelerinde çözülecek ve Türk Hukukuna göre yürütülecektir.

12. DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm aynı veya esasen aynı sonucu elde etmek için alternatif geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilir ve kalan hüküm yürürlükte kalır.

13. MÜCBİR SEBEP

Tabiat olayları ve / veya isyan, savaş, grev, iletişim ve teknik sorunlar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve / veya olumsuz hava koşulları gibi bir olay, mücbir sebep olarak kabul edilir.

14. DİĞER HUSUSLAR

IRIS Hotel & SPA tarafından bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, bu Kullanım Koşullarının kimsenin geçmiş veya gelecekteki eylemleri için icra haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanım Koşulları IRIS Hotel & SPA ile Kullanıcı arasında sözleşme yapma yetkisine sahiptir ve 14 maddeden oluşmaktadır. Tüm hakları IRIS Hotel & SPA'ya aittir.

OTELİN KONUMU

İRİS Hotel & SPA, şehir merkezine 15 km, Truva Antik Kenti'ne 10 km, Çanakkale Otobüs Terminali'ne 14 km, Çanakkale Havaalanı'na 14 km, Gelibolu'ya 30 km, Assos'a 50 km, Edremit Havalimanı'na 122 km, İstanbul Havalimanı'na 300 km ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 330 km uzaklıktadır.

Tarih ve Doğaya Geçiş Kapısı…

Otelimizin mükemmel konumu sayesinde günlük geziler düzenleyebilir, doğal ve tarihi mekanların keyfini çıkarabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adresimiz: Mola Caddesi No:68, Güzelyalı

Çanakkale TÜRKİYE

Telefon: +90 286 232 86 28
Mobil: +90 530 524 07 84

E-Posta: [email protected]

Web: www.irisotel.com  www.irishotelspa.com

GOOGLE HARİTA